The Eagle King | SIMBA THE KING LION | Episode 14 | English | Full HD | 1080p

Dũng Phan 10/03/2021
62 lượt xem

The Eagle King | SIMBA THE KING LION | Episode 14 | English | Full HD | 1080p


Simba and Bimbo yearn to visit their birthplaces. They know that before venturing forth on any journey, they will have to confront Shere Khan, and in the meantime, they train for the trials and tribulations of the journey that lies ahead. One day, while working out, they meet the King of Eagles, who is prepared to accompany them on their journey.
📌 SUBSCRIBE OUR CHANNEL
🎬 SIMBA THE KING LION
🎬 DINOFROZ
🎬 DINOFROZ 2: Dragons’ Revenge
🎬 CINDERELLA
🎬 JUNGLE BOOK
🏵️ OTHER CARTOONS

#KingLion #Kidflix #English

Nguồn: https://bongdatv.vip/

Xem thêm các phim khác tại: phim

Đánh giá bài viết

Dũng Phan

Là một nhà báo nghiệp dư nhưng với niềm đam mêm trái bóng tròn cháy bỏng từ thuở thiếu thời, cộng với sự nỗ lực trau dồi văn phong và kiến thức bóng đá. Dũng đã và đang cố gắng hoàn thiện để mang lại cho anh em những thông tin thú vị quanh trái bóng tròn.