RAKHAL'S ARMY | The Legend Of Sleeping Beauty | Full Episode 14 | English

Dũng Phan 10/03/2021
126 lượt xem

RAKHAL'S ARMY | The Legend Of Sleeping Beauty | Full Episode 14 | English


The watch is upgraded in the forest around the princess’ castle. King Brion’s soldiers constantly patrol the full breadth of the forest. Brion’s armed knights teach the people the rudiments of war. King Brion wants to be absolutely certain he has ample supplies for his subjects, should they have to undergo a long siege by the forces of evil.

📌 SUBSCRIBE OUR CHANNEL
🎬 SIMBA THE KING LION
🎬 ROBIN HOOD
🎬 FARHAT 1
🎬 FARHAT 2
🎬 JUNGLE BOOK
🎬 DINOFROZ
🎬 DINOFROZ 2: Dragons’ Revenge
🎬 THE LEGEND OF SLEEPING BEAUTY
🎬 BUGS’ ADVENTURES
🎬 POCAHONTAS
🎬 GREAT BOOK OF NATURE
🎬 PUPPY IN MY POCKET
🎬 THE LEGEND OF ZORRO
🎬 LITTLE BEAR
🎬 CINDERELLA

#KidflixEN #English #Kidflix

Nguồn: https://bongdatv.vip/

Xem thêm các phim khác tại: phim

Đánh giá bài viết

Dũng Phan

Là một nhà báo nghiệp dư nhưng với niềm đam mêm trái bóng tròn cháy bỏng từ thuở thiếu thời, cộng với sự nỗ lực trau dồi văn phong và kiến thức bóng đá. Dũng đã và đang cố gắng hoàn thiện để mang lại cho anh em những thông tin thú vị quanh trái bóng tròn.