MORE THAN LIFE AT STAKE EP. 4 | HD | ENGLISH SUBTITLES

Dũng Phan 09/03/2021
282 lượt xem

MORE THAN LIFE AT STAKE EP. 4 | HD | ENGLISH SUBTITLES


A cult war drama and action series in which a Polish military secret service agent J-23 acts as a spy called Hans Kloss in German Abwehra during the II World War. This series is perceived as one of the best war series ever and it has been popular not only in Poland but also in neighbouring countries.

Starring: Stanisław Mikulski, Emil Karewicz

Nguồn: https://bongdatv.vip/

Xem thêm các phim khác tại: phim

Đánh giá bài viết

Dũng Phan

Là một nhà báo nghiệp dư nhưng với niềm đam mêm trái bóng tròn cháy bỏng từ thuở thiếu thời, cộng với sự nỗ lực trau dồi văn phong và kiến thức bóng đá. Dũng đã và đang cố gắng hoàn thiện để mang lại cho anh em những thông tin thú vị quanh trái bóng tròn.