Hot Girl Summer Who? It’s Hot FERC Summer | Zerlina.

Dũng Phan 30/07/2021
74 lượt xem

Hot Girl Summer Who? It’s Hot FERC Summer | Zerlina.


It’s ‘Hot FERC Summer’ and Rep. Sean Casten joins Zerlina to talk about his viral raps on the House Floor and his work promoting climate change legislation.

Zerlina.: Incisive and timely coverage of politics and current events, through in-depth conversations that unpack the latest developments in this era’s breakneck news cycle and draw back the curtain on their real-world consequences.

Watch it on The Choice channel on Peacock TV, weeknights, 6 p.m. ET.

Subscribe to this channel for more.

#FERC #ClimateChange #Viral

Nguồn: https://bongdatv.vip/

Xem thêm các Người đẹp bóng đá khác tại: https://bongdatv.vip/nguoi-dep-bong-da/

Đánh giá bài viết

Dũng Phan

Là một nhà báo nghiệp dư nhưng với niềm đam mêm trái bóng tròn cháy bỏng từ thuở thiếu thời, cộng với sự nỗ lực trau dồi văn phong và kiến thức bóng đá. Dũng đã và đang cố gắng hoàn thiện để mang lại cho anh em những thông tin thú vị quanh trái bóng tròn.