A sex demon – Rasputin. History Uncensored.

Dũng Phan 10/03/2021
182 lượt xem

A sex demon – Rasputin. History Uncensored.


Facebook:
Many historic figures live only in school textbooks, but the infamy of Rasputin has earned him a position of a pop-cultural icon. But how did he become such an important figure of the Tsarist Russia? What has made him a legend while he was still alive? Watch the episode in which Wojtek provides an insight into the colorful life of Rasputin.

Sources: H. Shukman, “Rasputin”
H. Troyat, “Rasputin”

Nguồn: https://bongdatv.vip/

Xem thêm các phim khác tại: phim

Đánh giá bài viết

Dũng Phan

Là một nhà báo nghiệp dư nhưng với niềm đam mêm trái bóng tròn cháy bỏng từ thuở thiếu thời, cộng với sự nỗ lực trau dồi văn phong và kiến thức bóng đá. Dũng đã và đang cố gắng hoàn thiện để mang lại cho anh em những thông tin thú vị quanh trái bóng tròn.