Martial Traditions of the Indian Army (Full Movie)

Dũng Phan 05/08/2021
269 lượt xem

Martial Traditions of the Indian Army (Full Movie)


Second largest in the world, the Indian Army is known for its glorious history, valour, gallantry, discipline and grandeur. ‘Martial traditions of the Indian Army’ as the name suggests, takes the viewer through the traditions of the Indian Army, museums of different regiment, and memorial and award ceremonies at the Rashtrapati Bhavan. The film showcases unique footage of the exclusive dinner night in the officers mess, the lavish four-course meal indulged by the men in uniform; rare footage of army men practicing their regimental war cries, which are performed to keep the motivational level and create a bond within the fraternity.

Nguồn: http://bongdatv.vip/

Xem thêm các phim khác tại: phim

Đánh giá bài viết

Dũng Phan

Là một nhà báo nghiệp dư nhưng với niềm đam mêm trái bóng tròn cháy bỏng từ thuở thiếu thời, cộng với sự nỗ lực trau dồi văn phong và kiến thức bóng đá. Dũng đã và đang cố gắng hoàn thiện để mang lại cho anh em những thông tin thú vị quanh trái bóng tròn.

i9bet


This will close in 20 seconds